Kuzmenko Valeriya
Кузьменко Валерия Юрьевна

Kuzmenko Valeriya

Bachelor Student
Laboratory Assistant
Bolshaya Sadovaya, 105/42 344006 Rostov-on-Don, Russia
+7 863 218 40 00 ext. 11017