Bruker D2 PHASER

Bruker D2 PHASER

Desktop X-ray difractometer Bruker D2 Phaser qualitative and quantitative phase analysis.


Type:  X-ray difractometer
Manufacturer:  Bruker Corporation, Germany
Model:  D2 PHASER
Place:  003