Computer nanodesign, synthesis and nanodiagnostics of quantum nanostructures

Computer nanodesign, synthesis and nanodiagnostics of quantum nanostructures.


Activity Start Date: 
Activity End Date: 
Supervisor: Alexander Soldatov
Co-workers: Antonina Kravtsova / Vera Butova / Svetlana Suchkova / Ilya Pankin