Computer nanodesign, synthesis and nanodiagnostics of quantum nanostructures

Computer nanodesign, synthesis and nanodiagnostics of quantum nanostructures


From 18.07.2014 till 31.12.2016
Grant holder: Alexander Soldatov
Responsible: Antonina Kravtsova
Members: Ilia Pankin, Svetlana Suchkova, Vera Butova