Computer nanodesign, synthesis and nanodiagnostics of quantum nanostructures

Computer nanodesign, synthesis and nanodiagnostics of quantum nanostructures

Computer nanodesign, synthesis and nanodiagnostics of quantum nanostructures.


Supervisor: Alexander Soldatov
Co-workers: Antonina Kravtsova / Vera Butova / Svetlana Suchkova / Ilya Pankin
End date: 12/31/2016