X-ray and electron spectroscopy with a time resolution using a free-electron lasers.

From 15.09.2014 till 31.12.2017
Grant holder: Alexander Soldatov
Responsible: Alexander Guda
Workers: Lidia Mirmikova, Dmitriy Vlasenko, Aram Bugaev, Tatiana Lastovina, Alexander Guda, Mikhail Soldatov, Gritzaenko Vyacheslav, Dmitriy Chub, Kamaludin Abdulvakhidov, Mikhail Mazuritskiy, Grigoriy Smolentsev, Tatyana Klochko, Sergey Guda