X-ray and electron spectroscopy with a time resolution using a free-electron lasers.

X-ray and electron spectroscopy with a time resolution using a free-electron lasers.


From 15.09.2014 till 30.06.2018
Grant holder: Alexander Soldatov
Responsible: Alexander Guda
Members: Lidia Mirmikova, Dmitriy Vlasenko, Aram Bugaev, Tatiana Lastovina, Alexander Guda, Mikhail Soldatov, Gritzaenko Vyacheslav, Dmitriy Chub, Kamaludin Abdulvakhidov, Mikhail Mazuritskiy, Grigoriy Smolentsev, Maria Mishina, Sergey Guda